Hjulstillingskontroll

Vi tilbyr all reparasjon av karosseriskader og biloppretting. Enten karosseriet i bilen din er av stål, aluminium eller plast, behersker vi alle typer reparasjonsmetoder. I tilfeller der skaden på din bil ikke er for stor, ser vi etter muligheten for en rimeligere, raskere og enda mer miljøvennlig alternativ reparasjon.

Unormal dekkslitasje?

Riktig hjulstilling på ditt kjøretøy gir en balansert styring, samt en jevn og minimal dekkslitasje. I tillegg har riktig hjulstilling stor betydning for bilens kjøreegenskaper og retningsstabilitet.

Har du mistanke om at noe kan være feil på din bil så hør med oss.

Vi har moderne utstyr hvor vi hurtig og effektivt kan foreta målinger og justeringer etter bilprodusentens hjulstillingsvinkler, samt gi deg en eksakt dokumentasjon på utført arbeid!

Når trenger bilen en hjulstillingskontroll?

Slites dekkene fort på innerkant eller trekker bilen til siden er dette et tegn på feil. Vi kontrollerer om vinkler på hjulene er som de skal og utfører eventuelle korrigeringer.

  • Tydelig skjev slitasje innside eller ytterside av dekkene.
  • Bilen trekker til en side i veibanen. Sjekke lufttrykket først. Dersom bilen fortsatt trekker til siden bør du ta en firehjulskontroll.
  • Hvis rattet ikke er sentrert ved kjøring rett fram.
  • Ved slitasje på både ytter- og innerkant av dekkene, er det sannsynligvis feil lufttrykk.