Bærekraft og miljøansvar

E18 Skadesenter er stolt av vårt engasjement for miljøansvar og bærekraftig utvikling. Vi følger alltid minimumskravene i lover og regler, men vi går også et skritt videre for å redusere vår påvirkning på miljøet. Her er noen viktige punkter som viser vårt fokus på miljøansvar.

Våre fokusområder

 
 1. Bruk av miljøvennlige reservedeler: Vi velger nøye ut reservedeler som har minimal innvirkning på miljøet. Dette kan inkludere gjenbruk av deler fra skadede biler når det er mulig, eller valg av produsenter som har et sterkt miljøfokus og bruker resirkulerte materialer i sine produkter.

 2. Begrenset bruk av skadelige kjemikalier: Vi tar aktivt grep for å minimere bruk av skadelige kjemikalier i vårt arbeid. Dette inkluderer å velge miljøvennlige rengjøringsmidler og lakkprodukter som har lavere VOC-utslipp (flyktige organiske forbindelser) for å redusere luftforurensning.

 3. Effektiv gjenvinning for reduserte kostnader og positivt klimaavtrykk: Vi er sterkt engasjert i å effektivisere avfallshåndteringen vår for å oppnå både miljømessige og økonomiske fordeler. Ved å fokusere på gjenvinning reduserer vi kostnadene både for oss selv og våre samarbeidspartnere, samtidig som vi bidrar positivt til klimaet. Sammen med vår partner har vi etablert klare mål for avfallshåndtering og følger nøye opp gjenbruksgrad, sorteringsgrad og materialgjenvinning.

 4. Omfattende avfallssortering: Vi tar ansvar for sorteringen av ulike typer avfallsmaterialer for å sikre en bærekraftig håndtering. Dette inkluderer:

  • Metall: All metallavfall sorteres og går gjennom en grundig gjenvinningsprosess.
  • Papp: Pappavfall behandles med hensyn til gjenbruk og resirkulering.
  • Glass: Glassavfall blir korrekt sortert og sendt til gjenvinning.
  • Gummi: Vi sørger for at gummiavfall blir riktig håndtert for gjenvinning eller andre bærekraftige formål.
  • Elektronikk: Elektronisk avfall blir forsvarlig behandlet for resirkulering og trygg avhending.


  Brennbart avfall:
  All brennbart avfall, som for eksempel papp, glass og gummi, blir nøye sortert og gjenvunnet i størst mulig grad. Dette bidrar til å redusere behovet for deponi og minimere miljøbelastningen.

  Restavfall: Metall, aluminium og elektronikk som klassifiseres som restavfall, gjennomgår en grundig sorteringsprosess for å øke graden av resirkulering. Dette sikrer at selv slike materialer blir håndtert på en bærekraftig måte.

  Farlig avfall: Vi forstår viktigheten av å håndtere farlig avfall, inkludert kjemikalier, på en ansvarlig måte. Våre prosedyrer og protokoller sikrer riktig håndtering, lagring og avhending av slikt spesialavfall, og dette er i samsvar med alle gjeldende forskrifter og retningslinjer. Vi tar ekstra forholdsregler for å minimere risikoen for miljøforurensning og helsefare.